فر کننده و حالت دهنده مو بابیلیس مدل C1600E

جزئیات محصول طول سیم متر امکانات ابزار نشانگر LED پوشش سرامیک سرامیک پیشرفته

جزئیات محصول

 • طول سیم
  متر

 • امکانات ابزار
  نشانگر LED

 • پوشش
  سرامیک
  سرامیک پیشرفته

کالا های مرتبط