ماساژور دستی مدل جیدرولر سنگ یشم

جزئیات محصول توان مصرفی – نوع ماساژ حرکتی نوع ماساژور دستی

جزئیات محصول

  • توان مصرفی

  • نوع ماساژ
    حرکتی

  • نوع ماساژور
    دستی

کالا های مرتبط