لیست کالاهای قابل خرید همراه قیمت در زمینه: تشک و پتوی برقی

تشک برقی سوناجم مدل MK43

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 ساخته شده از مواد سیم حرارتی با روکش سیلیکونی، […]

تشکچه برقی سوناجم مدل HKB10

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 45 ساخته شده از مواد سیم حرارتی با روکش سیلیکونی، […]

تشک برقی سوناجم مدل المنتیران کد 30

جزئیات محصول ابعاد 60x3x40 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 سایر مشخصات -زمان رسیدن به حرارت مطلوب:15 دقیقه -مجهز […]

تشک برقی سوناجم مدل NMJ40

جزئیات محصول ابعاد 60x40x2 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 سایر مشخصات داری استاندارد ملی به شماره(6677897986) ایزو از […]

تشک برقی سوناجم کد 80

جزئیات محصول ابعاد 60x4x120 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 80 دمای آب برای شست‌وشو 30 سایر مشخصات -زمان رسیدن […]

تشک برقی سوناجم مدل HS40

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 ساخته شده از مواد سیم حرارتی با روکش سیلیکونی، […]

تشک برقی سوناجم کد 30

جزئیات محصول ابعاد 60x4x40 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 دمای آب برای شست‌وشو 30 سایر مشخصات -زمان رسیدن […]

تشک برقی سوناجم مدل MJ3

جزئیات محصول ابعاد 1200x600x30 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 95وات سایر مشخصات داری استاندارد ملی به شماره(6677897986)، ایزو از […]

تشک برقی سوناجم مدل MK43D

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 45 خاموشی خودکار پس از توسط کلید ساخته شده از […]

تشک برقی سوناجم مدل A1

جزئیات محصول ابعاد 60x40x3 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 سایر مشخصات داری استاندارد ملی به شماره(۶۶۷۷۸۹۷۹۸۶) ایزو از […]

تشک برقی سوناجم مدل HGO 01

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 سایر مشخصات داری استاندارد ملی به شماره(6677897986)،روکش اصلی تشک […]

تشک برقی بریسک کد 48862

جزئیات محصول ابعاد 400×750 میلی‌متر سایز یک نفره

تشک برقی سوناجم مدل HJ01D

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 45 خاموشی خودکار پس از توسط کلید ساخته شده از […]

تشک برقی سوناجم مدل HS40D

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 45 خاموشی خودکار پس از توسط کلید سایر مشخصات داری […]

کوسن گرمایی بیورر مدل HK 48

جزئیات محصول ابعاد 30 × 405 میلی‌متر توان مصرفی 100 خاموشی خودکار پس از 1.5 دمای آب برای شست‌وشو 30 […]

تشک برقی سوناجم مدل HJ01

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 سایر مشخصات داری استاندارد ملی به شماره(6677897986)،ساختار داخلی استفاده […]

تشک برقی سوناجم مدل NANO-S120

جزئیات محصول ابعاد 60x5x120 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 80 سایر مشخصات -زمان رسیدن به حرارت مطلوب:15 دقیقه -مجهز […]

تشک برقی سوناجم مدل Thermo TA1D

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 45 خاموشی خودکار پس از توسط کلید سایر مشخصات دارای […]

تشک برقی سوناجم مدل HMJ N02

جزئیات محصول ابعاد 1200x600x30 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 95وات سایر مشخصات داری استاندارد ملی به شماره(6677897986)، ایزو از […]

تشک برقی سوناجم مدل AS1

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 30 وات سایر مشخصات داری استاندارد ملی به شماره(6677897986)، ایزو […]

تشک برقی گرمایی امسیگ مدل HP106

جزئیات محصول ابعاد 40 × 60 × 1 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 100 خاموشی خودکار پس از از […]

تشک برقی سوناجم مدل Thermo TA1

جزئیات محصول ابعاد 600x400x20 میلی‌متر سایز یک نفره توان مصرفی 45 سایر مشخصات دارای استاندارد ملی به شماره(6677897986)، ایزو از […]